Børnepolitik

 

#FODBOLD FOR ALLE

Resen Humlum IF vil være en attraktiv breddefodboldklub, hvor der er plads til alle. Vi har medlemmer fra hele kommunen, og det er derfor vigtigt at fokusere på det sociale, så alle føler sig velkomne og som en del af fællesskabet. I RHIF er det vigtigt, at både spillere og forældre oplever et trygt og forpligtende fællesskab, hvor vi løfter i flok, og hvor der er plads til forskellighed.

Målet er at få flest mulige børn til at spille fodbold ved at have et bredt fodboldtilbud, hvor alle kan være med uanset kunnen og ambitionsniveau.

Resen Humlum IF vil arbejde for at have hold i alle børneårgange ved at skabe et lærende og udviklende klubmiljø, der ikke alene gør børnene til glade og dygtige fodboldspillere, men også hjælper dem på vej til at fungere socialt i fællesskab med andre. Organiseringen af træningen og andre aktiviteter vil tage udgangspunkt i dette – selvfølgelig under hensyntagen til det enkelte barns evner og forudsætninger.

Resen Humlum IF lægger vægt på, at alle børn føler sig trygge og fungerer godt i fællesskabet både på og uden for banen. Dette opnås bl.a. ved at afholde og deltage i forskellige aktiviteter ud over de ugentlige træninger og kampe.

Det er væsentligt for klubben, at alle holdene har tilknyttet gode voksne, der er engagerede og som børnene kan se op til. Med dygtige trænerne som de gode eksempler tilstræber klubben at skabe et fællesskab omkring børnene præget af en positiv adfærd og gensidig respekt over for hinanden.

Resen Humlum IF vil arbejde for en god og konstruktiv dialog med forældrene og har en forventning om, at alle deltager positivt og engageret i klubbens stærke fodboldfællesskab.

Et efterskoleophold er populært for mange af vores spillere. Vi vil tilstræbe, at der også er et fodboldtilbud, for de unge, der ikke skal på efterskole. Samtidig vil vi sikre, at de spillere, der er på efterskole, bliver tilbudt at deltage i kampe/træning/sociale arrangementer, når det ikke kolliderer med aktiviteter på efterskolen.

 

Hjælp til økonomisk udfordrede familier:

Det må ikke være økonomien, der afholder børn og unge fra at deltage i aktiviteter i RHIF.

Vi skal sikre, at alle børn får mulighed for at deltage i alle aktiviteter uanset forældrenes økonomiske situation. Det gælder bl.a. hjælp til støvler, fodboldtøj, rejser og andre sociale aktiviteter.

 

Kontaktperson i RHIF vedrørende trivsel:

Er der spørgsmål vedr. Resen Humlum IF’s børnepolitik, så tag endelig fat i Børneudviklingstræner Kasper Andersen på telefonnummer: 51 44 60 16

Ved mistanke om mistrivsel kontakt venligst Børneudviklingstræner Kasper Andersen på telefonnummer: 51 44 60 16

 

Alkoholpolitik i RHIF

I forbindelse med kampe/træning/sociale aktiviteter/kørsel er det ikke tilladt at drikke alkohol.

Det gælder for alle frivillige i RHIF samt de forældre, der indgår i kørselsordning.

 

OPFØRSEL, VÆREMÅDE, HANDLINGER

Af klubbens fodboldbørn forventer vi:

 • At man møder til tiden til træning og kamp
 • At man er motiveret og klar til træning
 • At man melder afbud hurtigst muligt, hvis man er forhindret i at komme til træning og kamp
 • At alle deltager i oprydning efter træning og kamp
 • At man udviser “almindelig god opførsel” både inden for og uden for banen
 • At man taler pænt til hinanden og altid viser fairplay
 • At man ikke går fra træning eller kamp, inden træneren har sagt ”Tak for i dag”
 • Vi opfordrer desuden til, at alle spillere går i bad efter kamp. Fra U13 og opefter er det et krav ved udebanekampe. Dette skyldes bl.a. hensyn til bilsæder, men er også vigtigt i forhold til fællesskabet

 

Af klubbens trænere forventer vi:

 • At man møder op til træning og kamp i god tid
 • At man er velforberedt til træning og kamp
 • At man udfører trænergerningen med godt humør og skaber en god og tryg stemning for alle
 • At man er lige engageret i alle spillere – uanset niveau
 • At man respekterer og følger klubbens værdisæt
 • At man viser respekt for dommere, modstandere og egne spillere
 • At man efterlader omklædningsrummet pænt både ude og hjemme

 

Af klubbens forældre forventer vi:

 • Aktiv og engageret involvering i arbejdet omkring de enkelte hold og i klubben som helhed
 • At man møder op til kampe og støtter holdet
 • At man bakker op om klubbens indsats for børnenes trivsel og lyst til at gå til fodbold
 • At man respekterer trænerens dispositioner og ikke blander sig i taktikken
 • At man giver opmuntring til alle spillere under kampen
 • At man respekterer dommerens kendelser og ikke kommenterer på dem
 • At man kender De 10 forældrebud (se nedenfor) og følger dem
 • At man indgår i en kørselsordning
 • At man hjælper med klubaktiviteter – enten ved at indgå i en af klubbens forskellige arbejdsgrupper, eller ved at hjælpe til ved enkeltstående arrangementer

 

De 10 forældrebud:

 1. Mød op til træning og kamp – dit barn sætter pris på det
 2. Forhold dig i ro på sidelinjen – lad børnene spille
 3. Ophold dig kun langs den ene sidelinje og i god afstand til trænere og spillere
 4. Respekter trænerens beslutninger – vær positiv og støttende
 5. Respekter dommerens beslutninger – se på dommeren som en vejleder
 6. Skab god stemning ved kampene – byd f.eks. udeholdets forældre på kaffe
 7. Spørg om kampen var spændende og sjov – ikke om resultatet
 8. Sørg for rigtigt og fornuftigt udstyr – overdriv ikke
 9. Bak op om holdets og klubbens arbejde, din indsats bliver værdsat – ikke mindst af dit barn
 10. Husk på, at det er dit barn, som spiller fodbold, ikke dig

 

FØLELSER, SAMVÆR, KROPSKONTAKT

For at fremme forståelsen og samtidig minimere risikoen for misforståelser opstilles her en positiv- og en negativliste i omgang med børn i RHIF.

Positivliste

 • Det er ved indlærings- og forklaringssituationer naturligt, at der kan være fysisk kontakt
 • Det kan være naturligt at give et opmuntrende klap på skulderen
 • Det kan være naturligt at give et knus eller en trøstende omfavnelse, hvis barnet er ked af det
 • Der skal være mindst 2 voksne med på ture/overnatninger
 • Mindst 2 voksne eller ingen overnatter i samme lokale som børnene – også ved arrangementer privat
 • Ved private arrangementer orienteres forældrene
 • Der tales ordentligt og respektfuldt til hinanden

 

Negativliste

 • Det er ikke i orden med berøringer, som ikke har tilknytning til boldspillet
 • Det er ikke i orden, at voksne går ind i omklædningsrummet under omklædning/bad for det modsatte køn
 • Det er ikke i orden at komme med sjofle og racistiske bemærkninger
 • Det er ikke i orden at kommentere barnets krop eller udseende
 • Det er ikke i orden at kommunikere med børn om upassende og ikke-klub relaterede emner via opkald, sms, mms, mail, Facebook, Twitter, Snapchat og andre sociale medier
 • Det er ikke i orden, hvis trænere og ledere går i bad sammen med børnene
 • Det er ikke i orden at fotografere i omklædningssituationer
 • Det er ikke i orden, at en voksen inviterer et barn med hjem uden aftale med forældre

 

Klubben

 • Klubben indhenter børneattest på alle klubbens trænere/ledere, der har fast kontakt med børn og unge under 15 år
 • Børneattesten indhentes, så snart man er tilknyttet klubben
 • Alle klubbens børneattester fornys samlet i januar måned hvert 2. år i lige år
 • Klubben bortviser personer, der overskrider ovenstående regler
 • Klubben ansætter ikke personer, der tidligere er straffet i pædofilisager
 • Klubben vil politianmelde ved strafbare forhold

 

MOBNING ELLER MISTRIVSEL

I Resen Humlum IF tager vi mobning og mistrivsel meget seriøst, da vi ønsker, at alle vores børn er glade og trives i klubben og det fællesskab, der skabes igennem fodbolden. Får vi henvendelser om mobning eller mistrivsel, eller er vi selv opmærksomme på, at det finder sted, er der flere scenarier, som kan komme i spil, alt afhængig af situationen. For det første er det vigtigt for os at informere forældrene til barnet, som enten mobbes eller mistrives i klubben. Her vil vi tage en snak og drøfte de næste skridt. Drejer det sig om mobning fra et enkelt barn, vil dette barn samt forældrene hertil også blive kontaktet for et møde. Drejer mobningen sig om større grupper, vil vi indkalde til forældremøde for hele årgangen. Et spillermøde kan også komme på tale. Det er vigtigt at understrege, at proceduren er afhængig af situationen og hvad barnet og forældrene ønsker. Vi tager i RHIF dette meget alvorligt og vil sørge for, at mobningen stoppes øjeblikkelig, så alle ved, at de kan komme i klubben i trygge rammer.

Bliver dit barn mobbet, har du set eller hørt om mobning blandt andre børn, eller har du erfaret mistrivsel hos et barn, så kontakt venligst Børneudviklingstræner Kasper Andersen på telefonnummer: 51 44 60 16


VED MISTANKE OM OVERGREB

Betegnelsen overgreb dækker her bredt over blufærdighedskrænkelse, fysisk magtanvendelse, trusler, seksuel chikane, seksuel berøring, seksuel aktivitet og voldtægt.

Ved mistanke om overgreb af børn har alle en formel pligt til at underrette socialforvaltningen.

Ved mistanke om overgreb skal bestyrelsen eller den ansvarlige voksen fra klubben kontaktes.

Bestyrelsen/den ansvarlige voksen har pligt til at reagere på mistanke om overgreb på klubbens børn, og kan i den forbindelse søge rådgivning hos DIF/DBU.

Ved akutte alvorlige overgreb må de tilstedeværende reagere ud fra omstændighederne og foretage underretning/tilkald af forældre, læge og/eller politi.

 

KONTAKTPERSON I BESTYRELSEN

I bestyrelsen har vi en kontaktperson, når det drejer sig om overgreb, mobning og mistrivsel. Det er Marianne Frost med telefonnummeret 23 93 17 77

VORES SPONSORER

Et sponsorat er en fantastisk mulighed for at bringe din virksomhed frem i lyset, og samtidig støtter du sporten i dit nærområde.